Hertzli Net leverer IT-services af høj kvalitet til web, cloud og infrastruktur.
Ring til os - eller brug kontaktfunktionen - for at finde ud af,
hvordan vi kan hjælpe dit firma med at nå dine mål!

hertzli.net

Tilbud

Ved større opgaver, hvor indholdet er beskrevet, sender vi dig gerne et tilbud med fast pris og aflevering.  Ved mindre opgaver kan det være en fordel for dig med tidsbaseret afregning eller et klippekort.

Tidsbaseret afregning

Ønsker du f.eks. at give dig i kast med selv at designe og udvikle dit websted, kan du finde assistance hos os.  Ofte har vi før mødt præcis de problemstillinger, du kan støde ind i, og så er det rart at "kunne ringe til en ven"!

Timepriser pr. påbegyndt time:

Rådgivningsbistand F.eks. assistance til udvikling og systemændringer 500 kr.
Systemopdatering F.eks. opdatering af komponenter eller webindhold 400 kr.
Systemadministration F.eks. hjælp til oprettelse af mail-konti 350 kr.

Klippekort

Du kan også vælge at købe et klippekort, som er gældende i 12 måneder.  Et klippekort er på 10 klip, og hvert klip indeholder op til 30 minutters påbegyndt assistance.  I forhold til timebaseret afregning er klippekort 10-45% billigere - baseret på, at vi sparer administration (færre fakturarer / færre betalinger at holde styr på).  Det kan også være en væsentlig besparelse for dig ved mindre ad-hoc-opgaver, at klippekort tæller pr. påbegyndte halve time og ikke pr. påbegyndte hele time.

10-klipskort Generel assistance 1600 kr.

 

Alle priser er ekskl. moms.

Information Technology Infrastructure Library (ITIL) udgør en koordineret og afstemt ramme for Systems Management, idet ITIL beskriver et sæt af best practices indenfor drift.  Anvendt i dit firma hjælper det dig med at afstemme dine IT-services til dine forretningsbehov.  Du kan finde en god gennemgang af ITIL på WikiPedia her.

Nogle af de vigtigere discipliner er 

  • Availability Management (tilgængelighed)
  • Incident Management (fejlafhjælpning)
  • Problem Management (fejlfinding og -elimination)
  • Change Management (sikker håndtering af HW- og SW-ændringer)
  • Business Continuity Management (sikring af forretningen i tilfælde af udfald)

 

itil service lifecycle

ITIL udgør den samlende ramme, men det kræver dygtige folk (helst ITIL-certificerede) at implementere ITIL i din virksomhed.  hertzli.net har sådanne ITIL-certificerede konsulenter.

Kontakt os for yderligere information.

Hertzli Net yder uafhængig konsulentvirksomhed indenfor IT.  Vi har ingen forretningsmæssige særinteresser bundet op på bestemte IT-løsninger, hvorved vi på troværdig og effektiv måde kan indgå i et partnerskab med dig og din virksomhed.

Du kan se mere om en række af vores ydelser i undermenuen ovenfor - og du er ligeledes velkommen til at kontakte os for yderligere information.

Et hvilketsomhelst IT-projekt starter med at tilvejebringe eller opdatere en overordnet arkitektur.
Uden en sådan vil de enkelte systemer fremstå adskilte, svære at vedligeholde og svære at drifte.
For eksempel er det en god idé at samle en given information, f.eks. priser, ét sted i én database - dermed undgås, at man skal opdatere samme information flere steder med tilhørende fejlmuligheder.  Kan man yderligere integrere data på en sådan måde, at firmaets eksterne brug baseres på samme data eller på en automatisk genereret og sikret kopi, har man gjort sin tilværelse meget nemmere og højnet datakvaliteten til gavn for kunder og forretning.

Hertzli Net råder over certificerede IT-chefarkitekter med uddannelse og erfaring med systemdesign.

 

IT Architecture

Kontakt os for yderligere information.

Postadresse:

Hertzli Net 
Lidemarksvej 1 B
DK-4681 Herfølge
Danmark
(+45) 3031 2897
CVR: DK32979920
P-nummer: 1016198850

Bankforbindelse:

Danske Bank A/S
Brogade 3
DK-4600 Køge
Danmark
(+45) 4512 0800
Kontonr.:  3409-11242669
SWIFT:  DABADKKK